Vyhľadávanie


Kontakt

Lubik666

E-mail: lubcazidekova@gmail.com

Mesiac fotografie

!Ahojte!

Vedeli ste že Apríl je mesiac lesov.

 

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

!!!VITAJTE!!!

 Prezrite si moju stránku  ĽUBIK 666.

Potom nezabudnite odpovedať na anketu či sa vám moja stránka páčila.

Dúfam že sa Vám moja stránka bude páčiť a všetko si stihnete pozrieť.

Naša škola

Obec Belá sa nachádza v Žilinskom kraji pri pohorí Malá Fatra.

Naša škola Spojená škola Belá prešla rekonštrukciou.

Farby našej školy sú v 3 typických farbách našej obce bielej,modrej a žltej

Na škole pribudlo 1 poschodie na jazykové miestnosti.

Škola má nový šat aj v znútra v triedach sú nové

plávajúce podlahy, tabule,okná dvere asteny sú novo natreté na bielohnedožlto.

Na obrázkoch škola pred a po rekonštrukcii.

Pri škole je športové ihrisko ktoré využívame na telesnú výchovu a športové kružky.

Telocvična  ktorá si tiež prešla rekonštrukciou. Máme v nej nové vybavenie .

V školsej šatny máme nové skrinky  ročníky 1-4 majú skrinky na prízemí a ročníky 5-9 na 1.poschodí.

 

Medzinárodný deň srdca

 

Na Slovensku toto podujatie organizujú Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť. Svetový deň srdca sa na Slovensku uskutoční rovnako ako minulý rok už v piatok 24. septembra. Dôvodom tohto termínu je snaha osloviť čo najväčší počet občanov. Celkovo bude v slovenských mestách k dispozícii 252 meracích staníc, ktoré sa budú nachádzať na uliciach a námestiach, v lekárňach a v obchodných domoch Tesco. Na týchto staniciach si budú môcť ľudia odmerať krvný tlak, index telesnej hmotnosti, obvod pása a hodnoty cholesterolu. Na niektorých staniciach bude možné vypočítať aj individuálny stupeň rizikovosti. Okrem týchto staníc bude k dispozícii aj osem vlakov zdravia a do kampane sa zapoja aj všeobecní praktickí lekári vo svojich ambulanciách.

 

Súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev je okrem tejto kampane aj projekt Vzdelaný pacient, ktorý spustili v uplynulých dňoch. V rámci tohto projektu sa tento rok uskutoční 50 vzdelávacích workshopov najmä v okresoch južného a východného Slovenska, kde je najvyššia miera kardio-vaskulárnych ochorení. V ďalších dvoch rokoch sa uskutoční ďalších 600 workshopov, pričom základom vzdelávania bude publikácia Zdravý životný štýl.

 

"Svetový deň srdca je významným medzinárodným dňom, ktorý je venovaný prevencii, diagnostike a zvládaniu srdcových chorôb a cievnej mozgovej príhody. Väčšina z nás trávi v práci viac ako polovicu svojho času a práve preto je ideálnym miestom na propagáciu zdravého životného štýlu a na zlepšenie povedomia o rizikových faktoroch kardio-vaskulárnych ochorení. Dúfame, že tento deň motivuje ľudí k tomu, aby podnikli preventívne kroky na zníženie svojho rizika kardio-vaskulárnych ochorení, pripomenú si Svetový deň srdca a spoločne sa zapoja do boja proti srdcových ochoreniam a cievnej mozgovej príhode," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii predseda Slovenskej ligy za prevenciu a liečby kardiovaskulárnych ochorení - Srdce srdcu Ján Slezák.

 

Do projektu preventívno-vzdelávacieho projektu zdravého životného štýlu najmladšej generácie sa zapojila aj Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Táto nadácia realizuje na vybraných základných školách v tomto školskom roku pilotný vzdelávací projekt s názvom Go Fit, v rámci ktorého žiaci získavajú informácie o zásadách zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybových aktivít. "Zdravie je najväčší dar venovaný našim najmenším. Predstavuje základy, na ktorých môžu ďalej stavať svoje sny, ľahšie plniť túžby, predstavy a očakávania z budúcnosti. Vzdelávanie k zdravému spôsobu života považujem za významný celospoločenský odkaz, ktorého váha neustále naberá na význame,"

uviedla manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová.

 

 

 

Zdravá výživa 

Toto je moja prezentácia o ZDRAVEJ VÝŽIVE

 

Medzinárodný deň vody

 

Dňa 22.3. bol Medzinárodný deň vody pri tejto príležitelsti sme sa celá škola obliekla do modrého na znak vďaky pretože bez vody by život nemohol existovať.

70% tela človeka tvorí voda

Spotreba vody každý rok stúpa.

Postupne sa tak zvyšuje aj jej nedostatok, čo samozrejme súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Voda je najrozšírenejšou zlúčeninou v prírode. Je základným komponentom živých organizmov a dôležitou zložkou biologického materiálu. Podieľa sa na všetkých procesoch prebiehajúcich v tele človeka.

Našťastie Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva ale aj kvality. Z hľadiska kvality vody je dôležité, že okolo 85 % zdrojov pitnej vody predstavujú na Slovensku podzemné vody, ktoré sú v menšej miere vystavené negatívnym vplyvom znečistenia a sú menej náročné na úpravu ako povrchové vody.